Auxiliary Sciences of History

Institute for Historical Studies
Bulgarian Academy of Sciences

PINI

General Information

Секция "Помощни исторически науки и информатика" е правоприемник на създадения през 1973 г. сектор “Помощни исторически дисциплини” към Единния център по история, интегрирал след структурните промени на БАН проблемните групи “Историческа библиография и научна информация” и “Извори за българската история”.

Valery

Research Activity

От самото си основаване през 1973 г. като постоянно структурно звено в системата на БАН Секция ПИНИ се занимава преди всичко с научно-изследователска дейност. Това включва на първо място работа по индивидуални, колективни и съвместни междуинституционални проекти по проблеми на помощните исторически науки и други гранични

Budapest

Training Activity

В Секция ПИНИ се провежда обучение на специализанти и докторанти по научната специалност с шифър № 05.03.21 "Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и изворознание)". Секцията има опит в подготовката на български и чуждестранни докторанти и специализанти от Германия, Китай, Япония и пр.

Penka

Archive, Media, Links

Този раздел съдържа информация за предстоящи и отминали събития - конкурси, защити на дисертационни трудове, конференции, представяне на книги и пр. Включени са отделни работи на сътрудници от Секция ПИНИ, галерия с аудио-визуални материали от нейния живот, както и връзки към подбрани институции и произведения.

×